Toggle Nav
 • Taal

Privacybeleid

Privacybeleid

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING MPS Textiles B.V.

MPS Textiles B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.mpstextiles.com alsmede van haar (potentiële) klanten en van haar andere relaties. MPS Textiles B.V. stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring informeren wij je over hoe onze organisatie omgaat met jouw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Het verwerken van persoonsgegevens gaat van ontvangst en opslaan tot aan het aanpassen, doorsturen en verwijderen van persoonsgegevens. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende gegevens:

 • ·  basisinformatie zoals jouw voor- en achternaam, geboortedatum, titel, geslacht, het bedrijf waar je werkt of jouw functie;
 • ·  contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • ·  financiële informatie, zoals jouw bankrekeningnummer;
 • ·  technische gegevens, zoals jouw IP-adres, het apparaat waarmee je onze

website bezoekt en de pagina’s die je bekijkt;

 • ·  persoonsgegevens die je ons geeft als je bij ons solliciteert, zoals opleidings-

en loopbaangegevens;

 • ·  alle overige persoonsgegevens die wij van of over je krijgen of die wij zelf

kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om de best mogelijke service te kunnen bieden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, tenzij je expliciet toestemming geeft voor het gebruik van jouw gegevens voor andere doelen. Specifieke doeleinden voor het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld:

 • ·  voor het verrichten van de aangeboden diensten;
 • ·  om met je in contact te kunnen komen;
 • ·  om wet- en regelgeving na te leven;
 • ·  het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening en website;
 • ·  voor het factureren / declareren van onze diensten; · sollicitatieprocedures.

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

De privacywetgeving bepaalt dat wij jouw persoonsgegevens alleen mogen verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 1. a)  voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou;
 2. b)  voor de uitvoering van een wettelijke verplichting;
 3. c)  op basis van jouw toestemming;
 4. d)  vanwege een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

Beveiliging

Wij zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons goed beveiligd zijn. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

Contactformulier website

Via het contactformulier op onze website kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Wij gebruiken hiervoor jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat wij jouw vraag hebben beantwoord.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

MPS Textiles B.V. zal jouw persoonsgegevens alleen met derden delen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Dat kan onder meer in de onderstaande situaties:

 • ·  om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
 • ·  om onze diensten te kunnen verlenen;
 • ·  externe leveranciers die wij inschakelen voor verwerkingen, zoals onze ICT-

leveranciers

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn ook zelf verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens MPS Textiles B.V. dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Wanneer via onze website wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van MPS Textiles B.V.

Cookies

Wij maken op onze website www.mpstextiles.com gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden, maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. U kunt via uw browser het gebruik van cookies ook uitschakelen.

Op onze website maken wij gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies
Wij maken gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zijn namelijk nodig om de website te laten werken.

Analytische cookies
Wij maken ook gebruik van analytische cookies. Met behulp van de analytische cookies krijgen wij beter inzicht in het gebruik en het functioneren van de website. Deze cookies houden bijvoorbeeld bij welke pagina’s er worden bezocht en welke knoppen er worden aangeklikt. Een voorbeeld van analytische cookie die wij gebruiken zijn de cookies van Google Analytics.

Tracking cookies
Tot slot maken wij gebruik van tracking cookies. Dit zijn marketingcookies waarmee we jouw surfgedrag volgen. Daarnaast krijg je door deze cookies advertenties die aansluiten bij jouw recente zoektermen en bezochte websites.

Welke rechten heeft u als betrokkene?

Volgens de AVG heb je als betrokkene de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens:

  •  recht op inzage;
  •  recht op rectificatie;
  •  recht op beperking van verwerking;
  •  recht van bezwaar;
  •  recht op gegevenswissing (‘het recht om vergeten te worden’);
  •  recht op overdraagbaarheid van de gegevens.

Wanneer je gebruik wilt maken van een dergelijk recht, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website of mailen naar ecom@mpstextiles.nl Als je een klacht hebt over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kun je ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij je aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat je op de hoogte bent van de wijzigingen. Als we onze privacyverklaring ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website.

Contact

Als je meer wil weten of vragen of klachten hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je (schriftelijk) contact met ons opnemen via ecom@mpstextiles.nl.

MPS Textiles B.V.

Boekweitstraat 90
2153 GL Nieuw-Vennep

E-mail:                  ecom@mpstextiles.nl

Telefoon:            0252 626 565

KvK-nummer:   34098484

 

?>